آئودی TT کروک

آئودی تی تی از سال 1998 تاکنون در دو نسخه کوپه و کروک تولید و عرضه می شود.

آئودی Q3

آئودی کیو 3 خودرو آلمانی می باشد که از سال 2011 تولید و راهی بازار شد.

آئودی A4

آئودی A4 خودرو لوکس آلمانی می باشد که از سال 1964 تولید شد.

آئودی Q5

آئودی کیو 5 از سال 2008 تاکنون تولید و عرضه می شود.