آلفارومئو جولیتا

آلفارومئو جولیتا خودروی هاچ بک می باشد که از سال 2010 تولید و عرضه می شود.

آلفارومئو میتو

آلفارومئو میتو یکی از خودروهای سوپر مینی جذاب می باشد که از سال 2008 تاکنون در حال تولید می باشد.

آلفارومئو 4C

آلفارومئو 4سی یکی از خودروهای اسپورت آلفارومئو می باشد که از سال 2013 تولید می شود.