اپل موکا

اپل موکا یک خودرو مینی کراس اوور است که از سال 2012 تولید و عرضه می شود.

اپل کورسا دنده ای

اوپل کورسا در کلاس سوپرمینی قرار دارد و از سال 1982 در حال تولید می باشد.

اپل کورسا اتوماتیک

اوپل کورسا در کلاس سوپرمینی قرار دارد و از سال 1982 در حال تولید می باشد.

اپل آسترا هاچ بک

اوپل آسترا از سال  1991  تولید می شود و در دو نوع سدان و هاچ بک عرضه می شود.