بسترن B50

بسترن B50 خودروی چینی می باشد که از سال 2013 تولید و راهی بازار شد.

بسترن B50F

بسترن B50F یک خودرو مدرن و با قیمت مناسب می باشد.