تیبا صندوق دار

موتور تیبا صندوق دار تقویت شده موتور پراید است.

تیبا هاچ بک

تیبا هاچ بک یکی از خودروهای پرفروش شرکت سایپا می باشد.