جک جی 5 1.8

از نظر ایمنی جی 5 در آزمایش های موسسه C-Ncap  موفق به کسب 5 ستاره ایمنی  شده است.

جک j3 هاچ بک

امکانات ایمنی و رفاهی در جک جی 3 صندوق دار و  جک جی 3 هاچ بک یکسان است

جک S5 دنده ای

جک اس 5 شاسی بلند پرفروش می باشد که از سال 93 وارد بازار ایران شد.

جک جی 5 1.5

از نظر ایمنی جی 5 در آزمایش های موسسه C-Ncap  موفق به کسب 5 ستاره ایمنی  شده است.

جک J3

امکانات ایمنی و رفاهی در جک جی 3 صندوق دار و  جک جی 3 هاچ بک یکسان است

 جک S5 اتوماتیک

جک اس 5 شاسی بلند پرفروش می باشد که از سال 93 وارد بازار ایران شد.