دنا 1.7 لیتر

از محاسن این خودرو علاوه بر داشتن امکانات رفاهی مناسب می توان به امکانات ایمنی و هندلینگ مناسب و دارا بودن استاندارد آلایندگی یورو 4 قابل ارتقا به یورو 5 اشاره کرد