رانا LX

رانا LX دارای امکانات و تجهیزات کامل تری است و اولین خودروی ملی است که دارای استاندارد آلایندگی یورو 4 می باشد.

رانا EL

در خودرو رانا EL فقط شیشه های جلو برقی می باشد.