سانگ یانگ نیوکوراندو

سانگ یانگ کوراندو در دو تیپ پرمیوم و اپتیمم تولید و عرضه می شود.

سانگ یانگ رکستون

سانگ یانگ رکستون شاسی بلند با امکانات آفرود می باشد که در سال 2012 راهی بازار شد.

سانگ یانگ اکتیون

سانگ یانگ اکتیون شاسی بلند متوسط می باشد که از سال 2006 تا 2011 تولید شد.

سانگ یانگ نیو اکتیون

سانگ یانگ نیو اکتیون شاسی بلند اسپرت می باشد که مناسب آفرود می باشد.

CW700سانگ یانگ چیرمن

سانگ یانگ چیرمن خودرو کره ای می باشد که از سال 1997 تولید و راهی بازار شد.

سانگ یانگ تیوولی

سانگ یانگ تیوولی شاسی بلند کوچک شهری می باشد.

سانگ یانگ کایرون

سانگ یانگ کایرون از سال 2005 برای جانشینی سانگ یانگ موسو تولید و عرضه شد

سانگ یانگ اکتیون اسپرت

سانگ یانگ اکتیون شاسی بلند متوسط می باشد که از سال 2006 تا 2011 تولید شد.