سمند LX EF7

سمند ال ایکس خودرو ایرانی پرطرفدار می باشد که از سال 83 تولید و عرضه شد.

سمند سورن

سمند سورن خودرو شرکت ایران خودرو می باشد که از سال 85 تولید و راهی بازار شد.

سمند سورن توربو ELX

سمند سورن خودرو شرکت ایران خودرو می باشد که از سال 85 تولید و راهی بازار شد.

سمند X7

سمند ایکس 7 یا سمند معمولی اولین خودرو تولید شده سمند می باشد.

سمند سورن ELX

سمند سورن خودرو شرکت ایران خودرو می باشد که از سال 85 تولید و راهی بازار شد.

سمند LX

سمند ال ایکس خودرو ایرانی پرطرفدار می باشد که از سال 83 تولید و عرضه شد.

سمند SE

سمند SE پایین ترین و  ارزان ترین مدل سمند ایران خودرو میباشد.