سوبارو XV

سوبارو XV شاسی بلند ژاپنی می باشد که از کیفیت بالایی برخوردار است.

سوبارو فارستر

سوبارو فارستر یا فورستر شاسی بلند سوبارو می باشد که مناسب آفرود می باشد.

سوبارو لگاسی

سوبارو لگاسی یکی از خودروهای قدیمی لگاسی می باشد که از سال 1989 تولید شد.