لادا گرانتا

لادا گرانتا سدان ارزان قیمت روسیه می باشد.

لادا کالینا اسپورت

کالینا از سال 2004 به بازارهای جهانی عرضه شد ولی مدل اسپرت آن که بر پایه همان خودرو طراحی شده، از سال 2009 وارد بازار شده است.