لوبو گوناگون

هافی لوبو خودرو چینی می باشد که از سال 2002 تولید می شود.