لوتوس الیزه S

یکی از خودرو های این برند که توسط ایلیا موتور در ایران عرضه می شود لوتوس الیزه S می باشد.