لیفان X60

لیفان ایکس 60 از سال 2011 تولید و عرضه می شود.

لیفان 620 1.6

لیفان 620 در سال 2009 رونمایی و عرضه شد.

لیفان X50 دنده ای

لیفان ایکس 50 از سال 2014 تولید و عرضه می شود.

لیفان 520

لیفان 520 اولین خودرو لیفان می باشد که در سال 2006 وارد بازار خودرو شد.

لیفان 820

لیفان 820 از سال 2015 طراحی و وارد بازار خودرو شد.

لیفان X50 اتوماتیک

لیفان ایکس 50 از سال 2014 تولید و عرضه می شود.

لیفان 620 1.8

لیفان 620 در سال 2009 رونمایی و عرضه شد.