چانگان ایدو

چانگان ایدو یکی از خودروهای قدیمی چانگان می باشد که از سال 2012 تولید می شود.

چانگان CS35

چانگان CS35 از سال 2013 تولید و راهی بازار شد.

چانگان CS35 مونتاژ

چانگان CS35 از سال 2013 تولید و راهی بازار شد.