دانگ فنگ  - کشنده دانگ فنگ ، کامیون دانگ فنگ ، فروش کامیون دانگ فنگ ، قیمت ماشین سنگین دانگ فنگ ، خرید کشنده دانگ فنگ ، آگهی های فروش دانگ فنگ کشنده دست دوم rss
آگهی فروش ماشین سنگین



دانگ فنگ پس از شروع تحریم‌های بین‌المللی ایران و قطع رابطه شرکت‌های بزرگ خودروسازی به عنوان شریک تجاری سایپا دیزل در فروش کامیون‌ها وارد ایران شد. کامیون‌های T300 و T375 اولین کامیون‌های دانگ فنگ در ایران بودند که بعدها با نام‌های البرز و کاوه در ایران مونتاژ شدند.