کاپرا دو کابین دو دیفرانسیل

کاپرا دو کابین به عنوان رتبه اول در گروه وانت در بازار ایران شناخته شده است.