گک گونو G5

گک گونو خودرو چینی می باشد که در سال 2010 طراحی شده است.