آگهی خرید و فروش خودرو ، آگهی خرید و فروش ماشین

سال تولید: 2013
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: اتوماتیک
رنگ بدنه: مشکی
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): 73000
تومان 830000000
4 ماه قبل
10 ماه از حالا
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: دنده ای
سال تولید شمسی: 1389
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): ---
تومان 83000000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
سال تولید: 2012
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: اتوماتیک
رنگ بدنه: سبز
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): 70,000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
سال تولید: 2014
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: اتوماتیک
رنگ بدنه: قهوه ای
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): 72,000
تومان 172000000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
جدید CarImage6724679_3_thumb_450_300
LX
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: دنده ای
رنگ بدنه: خاکستری
سال تولید شمسی: 1394
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): 57,600
تومان 32500000
12 دقیقه قبل
11 ماه از حالا
جدید CarImage6712435_636671911370082903_0_thumb_450_300
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: دنده ای
رنگ بدنه: سفید
سال تولید شمسی: 1395
وضعیت بدنه: یک لکه رنگ
کارکرد ( km ): 22,000
تومان 25500000
26 دقیقه قبل
11 ماه از حالا
جدید CarImage6685077_0_thumb_450_300
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: دنده ای
رنگ بدنه: سفید
سال تولید شمسی: 1394
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): 70,000
تومان 40,000,000
4 روز قبل
11 ماه از حالا
جدید CarImage6699560_1_thumb_450_300
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: دنده ای
رنگ بدنه: سفید
سال تولید شمسی: 1396
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): 19,400
تومان 46,500,000
4 روز قبل
11 ماه از حالا
جدید CarImage6700015_0_thumb_450_300
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: اتوماتیک
رنگ بدنه: سفید
سال تولید شمسی: 1388
وضعیت بدنه: یک لکه رنگ
کارکرد ( km ): 126,000
تومان 124000000
4 روز قبل
11 ماه از حالا
جدید CarImage6686845_636667451464914657_0_thumb_450_300
S5
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: دنده ای
رنگ بدنه: مشکی
سال تولید شمسی: 1394
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): 61,000
تومان 92000000
4 روز قبل
11 ماه از حالا