آگهی خرید و فروش خودرو ، آگهی خرید و فروش ماشین

سال تولید: 2014
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: اتوماتیک
رنگ بدنه: قهوه ای
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): 72,000
تومان 172000000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: دنده ای
سال تولید شمسی: 1389
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): ---
تومان 83000000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
سال تولید: 2012
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: اتوماتیک
رنگ بدنه: سبز
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): 70,000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
سال تولید: 2013
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: اتوماتیک
رنگ بدنه: مشکی
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): 73000
تومان 830000000
4 ماه قبل
10 ماه از حالا
جدید CarImage6685077_0_thumb_450_300
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: دنده ای
رنگ بدنه: سفید
سال تولید شمسی: 1394
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): 70,000
تومان 40,000,000
4 روز قبل
11 ماه از حالا
جدید CarImage_636666465348312840_6590071_thumb_450_300
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: دنده ای
رنگ بدنه: مشکی
سال تولید شمسی: 1394
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): 68,000
تومان 18300000
6 روز قبل
11 ماه از حالا
جدید CarImage6686845_636667451464914657_0_thumb_450_300
S5
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: دنده ای
رنگ بدنه: مشکی
سال تولید شمسی: 1394
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): 61,000
تومان 92000000
4 روز قبل
11 ماه از حالا
جدید CarImage6671371_0_thumb_450_300
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: اتوماتیک
رنگ بدنه: نقرآبی
سال تولید شمسی: 1383
وضعیت بدنه: چند لکه رنگ
کارکرد ( km ): 240,000
تومان 22400000
6 روز قبل
11 ماه از حالا
جدید CarImage6686347_0_thumb_450_300
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: اتوماتیک
رنگ بدنه: نقره ای
سال تولید شمسی: 1389
وضعیت بدنه: یک لکه رنگ
کارکرد ( km ): 154,000
تومان 21000000
6 روز قبل
11 ماه از حالا
جدید CarImage6702116_2_thumb_450_300
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: دنده ای
رنگ بدنه: مشکی
سال تولید شمسی: 1386
وضعیت بدنه: چند لکه رنگ
کارکرد ( km ): 230
تومان 12000000
5 روز قبل
11 ماه از حالا