آگهی خرید و فروش خودرو ، آگهی خرید و فروش ماشین

نوع سوخت: بنزین
گیربکس: دنده ای
رنگ بدنه: سفید
سال تولید شمسی: 1380
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): 268,000
تومان 7000000
7 ماه قبل
3 ماه از حالا
سال تولید: 2017
نوع سوخت: هایبرید
گیربکس: اتوماتیک
رنگ بدنه: سفید
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): ---
تومان 142,000,000
7 ماه قبل
3 ماه از حالا
ASX
سال تولید: 2012
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: اتوماتیک
رنگ بدنه: سفید
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): 46,000
تومان 130,000,000
7 ماه قبل
3 ماه از حالا
سال تولید: 2017
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: اتوماتیک
رنگ بدنه: سفید صدفی
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): 8,000
تومان 141,500,000
7 ماه قبل
3 ماه از حالا
نوع سوخت: دوگانه سوز
گیربکس: دنده ای
رنگ بدنه: عنابی
سال تولید شمسی: 1357
وضعیت بدنه: دور رنگ
کارکرد ( km ): 950,000
تومان 12,500,000
7 ماه قبل
3 ماه از حالا
سال تولید: 2014
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: اتوماتیک
رنگ بدنه: آلبالویی
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): 59,000
تومان 90000000
7 ماه قبل
3 ماه از حالا
H2
سال تولید: 2007
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: اتوماتیک
رنگ بدنه: مشکی
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): 5,000
تومان 1300000000
7 ماه قبل
3 ماه از حالا
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: اتوماتیک
رنگ بدنه: مشکی
سال تولید شمسی: 1396
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): ---
تومان 88,800,000
7 ماه قبل
3 ماه از حالا
سال تولید: 2013
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: اتوماتیک
رنگ بدنه: سفید
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): 49,000
تومان 177000000
Price is negotiable
7 ماه قبل
3 ماه از حالا
سال تولید: 2017
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: اتوماتیک
رنگ بدنه: زرد
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): ---
تومان 178,000,000
7 ماه قبل
3 ماه از حالا