آگهی خرید و فروش خودرو ، آگهی خرید و فروش ماشین

h2
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: اتوماتیک
رنگ بدنه: مشکی
سال تولید شمسی: 1397
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): ---
تومان 160000000
4 ماه قبل
10 ماه از حالا
سال تولید: 2003
کارکرد ( km ): 50000
4 ماه قبل
10 ماه از حالا
سال تولید: 2008
کارکرد ( km ): ۷۸۰۰۰
تومان 85000000
4 ماه قبل
10 ماه از حالا
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: دنده ای
رنگ بدنه: مشکی
سال تولید شمسی: 1390
وضعیت بدنه: یک لکه رنگ
کارکرد ( km ): 190,000
تومان 32000000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
LX
نوع سوخت: دوگانه سوز
گیربکس: دنده ای
رنگ بدنه: سفید
سال تولید شمسی: 1393
وضعیت بدنه: یک لکه رنگ
کارکرد ( km ): 75,000
تومان 26000000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
نوع سوخت: دوگانه سوز
گیربکس: دنده ای
رنگ بدنه: سفید
سال تولید شمسی: 1393
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): 12,000
تومان 20000000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: دنده ای
رنگ بدنه: سفید
سال تولید شمسی: 1380
وضعیت بدنه: چند لکه رنگ
کارکرد ( km ): 210,000
تومان 12500000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
سال تولید: 1370
کارکرد ( km ): 500000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: دنده ای
رنگ بدنه: سفید
سال تولید شمسی: 1394
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): 51,120
تومان 35300000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا