آگهی خرید و فروش خودرو ، آگهی خرید و فروش ماشین

نوع سوخت: بنزین
گیربکس: دنده ای
رنگ بدنه: یشمی
سال تولید شمسی: 1382
وضعیت بدنه: دور رنگ
کارکرد ( km ): 110,000
تومان 15000000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
سال تولید: 1384
کارکرد ( km ): 1
تومان 90000000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
سال تولید: 1380
کارکرد ( km ): 1100
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
سال تولید: 2002
کارکرد ( km ): 100000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
سال تولید: 1395
کارکرد ( km ): 530
تومان 185000000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
سال تولید: 1975
کارکرد ( km ): 36000
تومان 80000000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
سال تولید: 1383
کارکرد ( km ): 3000
تومان 63000000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: دنده ای
رنگ بدنه: مشکی
سال تولید شمسی: 1389
وضعیت بدنه: کاپوت تعویض
کارکرد ( km ): 120,000
تومان 28800000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: اتوماتیک
رنگ بدنه: سفید
سال تولید شمسی: 1369
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): 20,000
تومان 200000000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
سال تولید: 2010
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: اتوماتیک
رنگ بدنه: سفید
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): 158,000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا