آگهی خرید و فروش خودرو ، آگهی خرید و فروش ماشین

نوع سوخت: بنزین
گیربکس: دنده ای
رنگ بدنه: مشکی
سال تولید شمسی: 1392
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): 65,000
تومان 28500000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: دنده ای
رنگ بدنه: سفید
سال تولید شمسی: 1395
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): 55,000
تومان 38500000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: اتوماتیک
رنگ بدنه: مشکی
سال تولید شمسی: 1396
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): 18,000
تومان 80000000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: اتوماتیک
رنگ بدنه: سفید
سال تولید شمسی: 1397
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): 0
تومان 47500000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
سال تولید: 1370
کارکرد ( km ): ---
تومان 39000000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
سال تولید: 1355
کارکرد ( km ): ---
تومان 35000000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
تومان 100000000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
تومان 27000000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
سال تولید: 1977
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: دنده ای
رنگ بدنه: مشکی
وضعیت بدنه: دور رنگ
کارکرد ( km ): ---
تومان 30000000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا