آگهی خرید و فروش خودرو ، آگهی خرید و فروش ماشین

سال تولید: 2009
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: اتوماتیک
رنگ بدنه: سفید
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): 150,000
تومان 350000000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
207
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: دنده ای
رنگ بدنه: خاکستری
سال تولید شمسی: 1397
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): ---
تومان 53200000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: دنده ای
رنگ بدنه: سبز
سال تولید شمسی: 1377
وضعیت بدنه: چند لکه رنگ
کارکرد ( km ): ---
تومان 14500000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
سال تولید: 1358
کارکرد ( km ): 300000
تومان 110000000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
سال تولید: 1390
کارکرد ( km ): 200000
تومان 130000000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا

دوج کرنت

معاوضه
سال تولید: 1970
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: دنده ای
رنگ بدنه: سفید
وضعیت بدنه: کامل رنگ
کارکرد ( km ): 199,000
تومان 150000000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
سال تولید: 1984
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: دنده ای
رنگ بدنه: خاکستری
وضعیت بدنه: دور رنگ
کارکرد ( km ): 450,000
تومان 32000000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
سال تولید: 2013
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: اتوماتیک
رنگ بدنه: مشکی
وضعیت بدنه: گلگیر رنگ
کارکرد ( km ): ---
تومان 175000000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: اتوماتیک
رنگ بدنه: بژ
سال تولید شمسی: 1385
وضعیت بدنه: گلگیر رنگ
کارکرد ( km ): 300,000
تومان 10300000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
سال تولید: 2016
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: اتوماتیک
رنگ بدنه: مشکی
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): 31,000
تومان 75000000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا