آگهی خرید و فروش خودرو ، آگهی خرید و فروش ماشین

سال تولید: 2010
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: اتوماتیک
رنگ بدنه: مشکی
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): 109,000
تومان 140000000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
تومان 14000000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: دنده ای
رنگ بدنه: آبی
سال تولید شمسی: 1373
وضعیت بدنه: دور رنگ
کارکرد ( km ): ---
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: اتوماتیک
رنگ بدنه: سفید
سال تولید شمسی: ---
وضعیت بدنه: دو لکه رنگ
کارکرد ( km ): 29000
تومان 53000000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
سال تولید: 1388
کارکرد ( km ): 3884
تومان 173000000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
سال تولید: 1388
کارکرد ( km ): 100000
تومان 35000000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
سال تولید: 1397
کارکرد ( km ): ---
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
سال تولید: 1375
کارکرد ( km ): 120000
تومان 160000000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
سال تولید: 2002
کارکرد ( km ): 10
1 ماه قبل
10 ماه از حالا