آگهی خرید و فروش خودرو ، آگهی خرید و فروش ماشین

نوع سوخت: بنزین
گیربکس: دنده ای
رنگ بدنه: سفید
سال تولید شمسی: 1392
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): 100000
تومان 17200000
3 ماه قبل
11 ماه از حالا
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: دنده ای
رنگ بدنه: نوک مدادی
سال تولید شمسی: 1366
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): 200000
تومان 22000000
3 ماه قبل
11 ماه از حالا
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: دنده ای
رنگ بدنه: سفید
سال تولید شمسی: 1378
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): 300000
تومان 4000000
3 ماه قبل
11 ماه از حالا
سال تولید: 1383
کارکرد ( km ): 74517
تومان 132000000
3 ماه قبل
10 ماه از حالا
سال تولید: 1388
کارکرد ( km ): 1300
تومان 235000000
3 ماه قبل
10 ماه از حالا
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: دنده ای
رنگ بدنه: سبز
سال تولید شمسی: 1385
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): 260000
تومان 8000000
3 ماه قبل
10 ماه از حالا
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: دنده ای
رنگ بدنه: سفید
سال تولید شمسی: 1394
وضعیت بدنه: یک لکه رنگ
کارکرد ( km ): 66000
تومان 21000000
3 ماه قبل
10 ماه از حالا
سال تولید: 2011
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: اتوماتیک
رنگ بدنه: خاکستری
وضعیت بدنه: یک لکه رنگ
کارکرد ( km ): 137,000
تومان 320,000,000
3 ماه قبل
10 ماه از حالا
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: دنده ای
رنگ بدنه: نقره ای
سال تولید شمسی: 1387
وضعیت بدنه: یک لکه رنگ
کارکرد ( km ): 170,000
تومان 12000000
4 ماه قبل
10 ماه از حالا
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: اتوماتیک
رنگ بدنه: خاکستری
سال تولید شمسی: 1397
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): ---
تومان 80000000
4 ماه قبل
10 ماه از حالا