آگهی خرید و فروش خودرو ، آگهی خرید و فروش ماشین

سال تولید: 2008
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: اتوماتیک
رنگ بدنه: سرمه ای
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): 169,000
تومان 131,000,000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: دنده ای
رنگ بدنه: مشکی
سال تولید شمسی: 1375
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): ---
تومان 55000000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
سال تولید: 2006
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: دنده ای
رنگ بدنه: مشکی
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): 154,000
تومان 70000000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
سال تولید: 2009
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: اتوماتیک
رنگ بدنه: سفید
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): ---
تومان 150000000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
سال تولید: 1386
کارکرد ( km ): 300000
تومان 34000000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
سال تولید: 1393
کارکرد ( km ): 3600
تومان 42000000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
سال تولید: --
کارکرد ( km ): --
تومان 190000000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
سال تولید: 2016
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: اتوماتیک
رنگ بدنه: مشکی
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): 3000
تومان 250000000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
سال تولید: 1974
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: اتوماتیک
رنگ بدنه: قرمز
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): ---
تومان 83000000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
سال تولید: 2008
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: اتوماتیک
رنگ بدنه: نارنجی
وضعیت بدنه: چند لکه رنگ
کارکرد ( km ): 208,000
تومان 31,000,000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا