آگهی خرید و فروش خودرو ، آگهی خرید و فروش ماشین

پژو 206 تیپ 5

معاوضه
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: دنده ای
رنگ بدنه: سفید
سال تولید شمسی: 1395
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): 14,000
تومان 37,500,000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
سال تولید: 1975
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: دنده ای
رنگ بدنه: سفید
وضعیت بدنه: دور رنگ
کارکرد ( km ): 250,000
تومان 20000000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: دنده ای
رنگ بدنه: سبز
سال تولید: 1992
وضعیت بدنه: دور رنگ
کارکرد ( km ): ---
تومان 85000000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
سال تولید: 1976
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: اتوماتیک
رنگ بدنه: قرمز
وضعیت بدنه: کامل رنگ
کارکرد ( km ): 100,000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
سال تولید: 1365
کارکرد ( km ): 1
تومان 105000000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
سال تولید: 1370
کارکرد ( km ): 1550
تومان 29500000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: اتوماتیک
رنگ بدنه: سفید
سال تولید شمسی: 1397
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): ---
تومان 149000000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
سال تولید: 1990
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: اتوماتیک
رنگ بدنه: سفید
وضعیت بدنه: چند لکه رنگ
کارکرد ( km ): 366,000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
نوع سوخت: دیزل
گیربکس: دنده ای
رنگ بدنه: سفید
سال تولید شمسی: 1394
وضعیت بدنه: یک لکه رنگ
کارکرد ( km ): 86,000
تومان 150000000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: اتوماتیک
رنگ بدنه: بادمجانی
سال تولید: 1940
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): ---
تومان 340000000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا