معرفی دایهاتسو بون استایل خودرو کوچک ژاپنی

خودرو هاچ بک کوچک ژاپنی به نام بون استایل می باشد که برخی با نام دایهاتسو سیرون یا تویوتا پاسو می شناسند.