معرفی جیپ رنگید 2019

خودرو کراس اوور زیبا و جذاب جیپ رنگید می باشد که جدیدترین نسخه آن در نمایشگاه شهر تورین ایتالیا رونمایی شد.