قیمت نیسان ، خرید نیسان ، فروش نیسان ، خرید و فروش نیسان ، نیسان وانت ، آگهی فروش نیسان ، قیمت نیسان کارکرده و دست دوم

جدید JakbY1Ukv
سال تولید: 2013
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: اتوماتیک
رنگ بدنه: مشکی
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): 73000
تومان 830000000
4 روز قبل
11 ماه از حالا
جدید CarImage6570002_3_thumb_450_300
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: دنده ای
سال تولید شمسی: 1389
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): ---
تومان 83000000
1 week قبل
11 ماه از حالا
جدید CarImage6549796_0_thumb_450_300
سال تولید: 2012
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: اتوماتیک
رنگ بدنه: سبز
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): 70,000
1 week قبل
11 ماه از حالا
جدید CarImage6553766_0_thumb_450_300
سال تولید: 2014
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: اتوماتیک
رنگ بدنه: قهوه ای
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): 72,000
تومان 172000000
1 week قبل
11 ماه از حالا
تومان 30000000
20 ساعت قبل
11 ماه از حالا
جدید duvw3oNZ9.1
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: دنده ای
رنگ بدنه: آبی
سال تولید شمسی: 1383
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): 24000
تومان 9800000
4 روز قبل
11 ماه از حالا
جدید CarImage6581030_0_thumb_450_300
h2
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: اتوماتیک
رنگ بدنه: مشکی
سال تولید شمسی: 1397
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): ---
تومان 160000000
4 روز قبل
11 ماه از حالا
4 روز قبل
11 ماه از حالا
تومان 85000000
4 روز قبل
11 ماه از حالا
جدید CarImage6575350_0_thumb_450_300
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: دنده ای
رنگ بدنه: مشکی
سال تولید شمسی: 1390
وضعیت بدنه: یک لکه رنگ
کارکرد ( km ): 190,000
تومان 32000000
1 week قبل
11 ماه از حالا