206 تیپ6 -  فروش پژو ، خرید پژو ، قیمت پژو ، خرید و فروش پژو ، آگهی فروش پژو ، قیمت پژو کارکرده و دست دوم rss
آگهی فروش خودرو سواری / پژونوع سوخت: بنزین
گیربکس: اتوماتیک
رنگ بدنه: نقرآبی
سال تولید شمسی: 1383
وضعیت بدنه: چند لکه رنگ
کارکرد ( km ): 240,000
تومان 22400000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: اتوماتیک
رنگ بدنه: مشکی
سال تولید شمسی: 1385
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): 190,000
تومان 24000000
3 ماه قبل
7 ماه از حالا
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: اتوماتیک
رنگ بدنه: سفید
سال تولید شمسی: 1391
وضعیت بدنه: چند لکه رنگ
کارکرد ( km ): 96000
تومان 34000000
5 ماه قبل
6 ماه از حالا
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: اتوماتیک
رنگ بدنه: سفید
سال تولید شمسی: 1387
وضعیت بدنه: دو لکه رنگ
کارکرد ( km ): 132,000
تومان 32,000,000
7 ماه قبل
4 ماه از حالا
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: اتوماتیک
رنگ بدنه: سفید
سال تولید شمسی: 1389
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): ---
تومان 28000000
7 ماه قبل
3 ماه از حالا