آگهی فروش خودرو ، آگهی فروش ماشین

نوع سوخت: بنزین
گیربکس: دنده ای
رنگ بدنه: سفید
سال تولید شمسی: 1395
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): 39,000
تومان 52000000
3 ماه قبل
11 ماه از حالا
سال تولید: 2014
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: اتوماتیک
رنگ بدنه: سفید
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): 50,000
تومان 285000000
3 ماه قبل
11 ماه از حالا
جدید CarImage6856659_0_thumb_450_300
سال تولید: 2016
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: اتوماتیک
رنگ بدنه: قرمز
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): 12,000
تومان 106,000,000
1 روز قبل
11 ماه از حالا
جدید MG 360 اتوماتیک توربو 97
360
سال تولید: 2017
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: اتوماتیک
رنگ بدنه: سفید
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): ---
تومان 124000000
1 روز قبل
11 ماه از حالا
تومان 137000000
1 روز قبل
11 ماه از حالا
جدید -mt9i4qCg
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: دنده ای
رنگ بدنه: سفید
سال تولید شمسی: 1391
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): 75000
تومان 17400000
1 روز قبل
11 ماه از حالا
جدید RekCQnfbu
LX
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: دنده ای
رنگ بدنه: سفید
سال تولید شمسی: 1394
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): 870
تومان 40000000
2 روز قبل
11 ماه از حالا
جدید ywhxclRDv
سال تولید: 2010
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: اتوماتیک
رنگ بدنه: سفید
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): 39000
تومان 1050000000
2 روز قبل
11 ماه از حالا