آگهی فروش خودرو سواری - آگهی فروش خودرو ، آگهی فروش ماشینrssمدل خودرو
سال تولید: 2014
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: اتوماتیک
رنگ بدنه: قهوه ای
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): 72,000
تومان 172000000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
سال تولید: 2013
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: اتوماتیک
رنگ بدنه: مشکی
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): 73000
تومان 830000000
4 ماه قبل
10 ماه از حالا
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: دنده ای
سال تولید شمسی: 1389
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): ---
تومان 83000000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
سال تولید: 2012
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: اتوماتیک
رنگ بدنه: سبز
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): 70,000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
سال تولید: 2017
نوع سوخت: هایبرید
گیربکس: اتوماتیک
رنگ بدنه: خاکستری
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): 6,000
تومان 200000000
2 ماه قبل
9 ماه از حالا
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: دنده ای
رنگ بدنه: آبی
سال تولید شمسی: 1376
وضعیت بدنه: دور رنگ
کارکرد ( km ): ---
تومان 17400000
2 ماه قبل
9 ماه از حالا
سال تولید: 1979
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: دنده ای
رنگ بدنه: قرمز
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): 300000
تومان 15500000
2 ماه قبل
9 ماه از حالا
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: دنده ای
رنگ بدنه: نقره ای
سال تولید شمسی: 1387
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): 210,000
تومان 12,000,000
4 ماه قبل
7 ماه از حالا
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: دنده ای
رنگ بدنه: سفید
سال تولید شمسی: 1388
وضعیت بدنه: دو لکه رنگ
کارکرد ( km ): 126,000
تومان 72000000
2 ماه قبل
8 ماه از حالا
سال تولید: 2000
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: دنده ای
رنگ بدنه: یشمی
وضعیت بدنه: چند لکه رنگ
کارکرد ( km ): 160,000
1 ماه قبل
9 ماه از حالا