آگهی فروش خودرو سواری - آگهی فروش خودرو ، آگهی فروش ماشینrssمدل خودرو
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: اتوماتیک
رنگ بدنه: مشکی
وضعیت بدنه: ---
کارکرد ( km ): 1,300
Price is negotiable
7 ماه قبل
4 ماه از حالا
سال تولید: 2010
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: دنده ای
رنگ بدنه: خاکستری
وضعیت بدنه: ---
کارکرد ( km ): 150,000
تومان 155,000,000
7 ماه قبل
4 ماه از حالا
سال تولید: 2007
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: دنده ای
رنگ بدنه: مشکی
وضعیت بدنه: ---
کارکرد ( km ): 170,000
تومان 100,000,000
7 ماه قبل
4 ماه از حالا
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: اتوماتیک
رنگ بدنه: نقره ای
سال تولید شمسی: 1386
وضعیت بدنه: ---
کارکرد ( km ): 100,000
تومان 105,000,000
7 ماه قبل
4 ماه از حالا
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: دنده ای
رنگ بدنه: سفید
سال تولید شمسی: 1395
وضعیت بدنه: ---
کارکرد ( km ): 32,000
تومان 30,500,000
7 ماه قبل
4 ماه از حالا
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: دنده ای
رنگ بدنه: قرمز
سال تولید شمسی: 1396
وضعیت بدنه: ---
کارکرد ( km ): ---
تومان 52,250,000
7 ماه قبل
4 ماه از حالا
سال تولید: 2009
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: اتوماتیک
رنگ بدنه: نقره ای
وضعیت بدنه: ---
کارکرد ( km ): 80,000
تومان 530,000,000
7 ماه قبل
4 ماه از حالا
سال تولید: 2011
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: اتوماتیک
رنگ بدنه: مشکی
وضعیت بدنه: ---
کارکرد ( km ): 98,000
تومان 148,000,000
7 ماه قبل
4 ماه از حالا
سال تولید: 2012
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: اتوماتیک
رنگ بدنه: سفید
وضعیت بدنه: ---
کارکرد ( km ): 145,000
تومان 69,500,000
7 ماه قبل
4 ماه از حالا
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: اتوماتیک
رنگ بدنه: سفید
سال تولید شمسی: 1396
وضعیت بدنه: ---
کارکرد ( km ): ---
تومان 62,000,000
7 ماه قبل
4 ماه از حالا