آگهی فروش خودرو سواری - آگهی فروش خودرو ، آگهی فروش ماشینrssمدل خودرو
LX
نوع سوخت: دوگانه سوز
گیربکس: دنده ای
رنگ بدنه: سفید
سال تولید شمسی: 1393
وضعیت بدنه: یک لکه رنگ
کارکرد ( km ): 75,000
تومان 26000000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
نوع سوخت: دوگانه سوز
گیربکس: دنده ای
رنگ بدنه: سفید
سال تولید شمسی: 1393
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): 12,000
تومان 20000000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: دنده ای
رنگ بدنه: سفید
سال تولید شمسی: 1380
وضعیت بدنه: چند لکه رنگ
کارکرد ( km ): 210,000
تومان 12500000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: دنده ای
رنگ بدنه: سفید
سال تولید شمسی: 1394
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): 51,120
تومان 35300000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: دنده ای
رنگ بدنه: یشمی
سال تولید شمسی: 1382
وضعیت بدنه: دور رنگ
کارکرد ( km ): 110,000
تومان 15000000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: دنده ای
رنگ بدنه: مشکی
سال تولید شمسی: 1389
وضعیت بدنه: کاپوت تعویض
کارکرد ( km ): 120,000
تومان 28800000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: اتوماتیک
رنگ بدنه: سفید
سال تولید شمسی: 1369
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): 20,000
تومان 200000000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
سال تولید: 2010
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: اتوماتیک
رنگ بدنه: سفید
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): 158,000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: دنده ای
رنگ بدنه: مشکی
سال تولید شمسی: 1392
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): 65,000
تومان 28500000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: دنده ای
رنگ بدنه: سفید
سال تولید شمسی: 1395
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): 55,000
تومان 38500000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا