آگهی فروش خودرو سواری - آگهی فروش خودرو ، آگهی فروش ماشینrssمدل خودرو
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: اتوماتیک
رنگ بدنه: مشکی
سال تولید شمسی: 1396
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): 18,000
تومان 80000000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: اتوماتیک
رنگ بدنه: سفید
سال تولید شمسی: 1397
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): 0
تومان 47500000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
سال تولید: 1977
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: دنده ای
رنگ بدنه: مشکی
وضعیت بدنه: دور رنگ
کارکرد ( km ): ---
تومان 30000000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
سال تولید: 2009
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: اتوماتیک
رنگ بدنه: سفید
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): 150,000
تومان 350000000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
207
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: دنده ای
رنگ بدنه: خاکستری
سال تولید شمسی: 1397
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): ---
تومان 53200000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: دنده ای
رنگ بدنه: سبز
سال تولید شمسی: 1377
وضعیت بدنه: چند لکه رنگ
کارکرد ( km ): ---
تومان 14500000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا

دوج کرنت

معاوضه
سال تولید: 1970
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: دنده ای
رنگ بدنه: سفید
وضعیت بدنه: کامل رنگ
کارکرد ( km ): 199,000
تومان 150000000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
سال تولید: 1984
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: دنده ای
رنگ بدنه: خاکستری
وضعیت بدنه: دور رنگ
کارکرد ( km ): 450,000
تومان 32000000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
سال تولید: 2013
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: اتوماتیک
رنگ بدنه: مشکی
وضعیت بدنه: گلگیر رنگ
کارکرد ( km ): ---
تومان 175000000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: اتوماتیک
رنگ بدنه: بژ
سال تولید شمسی: 1385
وضعیت بدنه: گلگیر رنگ
کارکرد ( km ): 300,000
تومان 10300000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا