آگهی فروش خودرو سواری - آگهی فروش خودرو ، آگهی فروش ماشینrssمدل خودرو
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: اتوماتیک
رنگ بدنه: قرمز
سال تولید شمسی: 1395
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): 26,000
تومان 54500000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
سال تولید: 2008
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: اتوماتیک
رنگ بدنه: سرمه ای
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): 169,000
تومان 131,000,000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: دنده ای
رنگ بدنه: مشکی
سال تولید شمسی: 1375
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): ---
تومان 55000000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
سال تولید: 2006
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: دنده ای
رنگ بدنه: مشکی
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): 154,000
تومان 70000000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
سال تولید: 2009
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: اتوماتیک
رنگ بدنه: سفید
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): ---
تومان 150000000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
سال تولید: 2016
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: اتوماتیک
رنگ بدنه: مشکی
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): 3000
تومان 250000000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
سال تولید: 1974
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: اتوماتیک
رنگ بدنه: قرمز
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): ---
تومان 83000000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
سال تولید: 2008
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: اتوماتیک
رنگ بدنه: نارنجی
وضعیت بدنه: چند لکه رنگ
کارکرد ( km ): 208,000
تومان 31,000,000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا

پژو 206 تیپ 5

معاوضه
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: دنده ای
رنگ بدنه: سفید
سال تولید شمسی: 1395
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): 14,000
تومان 37,500,000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
سال تولید: 1975
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: دنده ای
رنگ بدنه: سفید
وضعیت بدنه: دور رنگ
کارکرد ( km ): 250,000
تومان 20000000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا