آگهی فروش خودرو سواری - آگهی فروش خودرو ، آگهی فروش ماشینrssمدل خودرو
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: دنده ای
رنگ بدنه: سبز
سال تولید: 1992
وضعیت بدنه: دور رنگ
کارکرد ( km ): ---
تومان 85000000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
سال تولید: 1976
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: اتوماتیک
رنگ بدنه: قرمز
وضعیت بدنه: کامل رنگ
کارکرد ( km ): 100,000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: اتوماتیک
رنگ بدنه: سفید
سال تولید شمسی: 1397
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): ---
تومان 149000000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
سال تولید: 1990
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: اتوماتیک
رنگ بدنه: سفید
وضعیت بدنه: چند لکه رنگ
کارکرد ( km ): 366,000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
نوع سوخت: دیزل
گیربکس: دنده ای
رنگ بدنه: سفید
سال تولید شمسی: 1394
وضعیت بدنه: یک لکه رنگ
کارکرد ( km ): 86,000
تومان 150000000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: اتوماتیک
رنگ بدنه: بادمجانی
سال تولید: 1940
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): ---
تومان 340000000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
سال تولید: 2005
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: اتوماتیک
رنگ بدنه: مشکی
وضعیت بدنه: چند لکه رنگ
کارکرد ( km ): 130,000
تومان 250000000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
سال تولید: 2016
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: اتوماتیک
رنگ بدنه: مشکی
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): 10,000
تومان 650000000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: دنده ای
رنگ بدنه: زرد
سال تولید شمسی: 1381
وضعیت بدنه: یک لکه رنگ
کارکرد ( km ): 1
تومان 7500000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: دنده ای
رنگ بدنه: نوک مدادی
سال تولید: 1381
سال تولید شمسی: 1381
وضعیت بدنه: چند لکه رنگ
کارکرد ( km ): 200,000
1 ماه قبل
9 ماه از حالا