آگهی فروش خودرو سواری - آگهی فروش خودرو ، آگهی فروش ماشینrssمدل خودرو
سال تولید: 2008
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: اتوماتیک
رنگ بدنه: آلبالویی
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): 180,000
تومان 92000000
2 ماه قبل
9 ماه از حالا
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: دنده ای
رنگ بدنه: سفید
سال تولید شمسی: 1396
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): 18,000
تومان 46,500,000
2 ماه قبل
9 ماه از حالا
سال تولید: 1993
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: دنده ای
رنگ بدنه: آلبالویی
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): 300,000
تومان 130000000
2 ماه قبل
9 ماه از حالا
سال تولید: 2010
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: اتوماتیک
رنگ بدنه: نقره ای
وضعیت بدنه: چند لکه رنگ
کارکرد ( km ): ---
تومان 181000000
2 ماه قبل
9 ماه از حالا
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: دنده ای
رنگ بدنه: نقره ای
وضعیت بدنه: چند لکه رنگ
کارکرد ( km ): 160000
تومان 18700000
2 ماه قبل
9 ماه از حالا
سال تولید: 2014
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: اتوماتیک
رنگ بدنه: مشکی
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): 43000
تومان 57000000
2 ماه قبل
9 ماه از حالا
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: دنده ای
رنگ بدنه: زرد
سال تولید شمسی: 1381
وضعیت بدنه: یک لکه رنگ
کارکرد ( km ): ---
تومان 7800000
2 ماه قبل
9 ماه از حالا
سال تولید: 2014
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: اتوماتیک
رنگ بدنه: سفید
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): 100,000
تومان 310000000
2 ماه قبل
9 ماه از حالا
سال تولید: 2013
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: اتوماتیک
رنگ بدنه: خاکستری
وضعیت بدنه: کامل رنگ
کارکرد ( km ): 85,000
تومان 120000000
2 ماه قبل
9 ماه از حالا
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: دنده ای
رنگ بدنه: مشکی
سال تولید شمسی: 1383
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): ---
تومان 45000000
2 ماه قبل
9 ماه از حالا