شرایط فروش بی وای دی

شرایط فروش بی وای دی

شرکت کارمانیا شرایط فروش و پیش فروش نقدی و اقساطی محصولات بی وای دی ویژه دی ماه 96 را اعلام کرد..

طبق اعلام شرکت کارمانیا فروش و پیش فروش نقدی  و اقساطی خودروهای بی وای دی اس 6 ، اس 7 و اف 3 به شرح جداول زیر می باشد:

مدل خودرو فروش نقدی با تحویل فوری 
BYD S6 قیمت مصوب تخفیف ویژه نمایشگاه کرمان زمان تحویل     
997.000.000 10.000.000 30 روزه     
فروش اقساطی با تحویل فوری        
قیمت مصوب زمان تحویل پیش پرداخت مدت اقساط (ماه) مبلغ هر قسط ماهانه نرخ سود تسهیلات توضیحات 
997.000.000  30 روزه  700.000.000 506.612.000 بدون کارمزد  اولین چک 4 ماه پس از ثبت نام   
500.000.000 83.946.000
   پیش فروش نقدی با قیمت قطعی     
قیمت مصوب زمان تحویل پیش پرداخت زمان ثبت نام پرداخت مرحله دوم
15 یهمن 96
سود مشارکت سود انصراف توضیحات 
997.000.000   اسفند 96   490.000.000   18% 12%   -     
300.000.000   16%
100.000.000 200.000.000 15%
  پیش فروش اقساطی با قیمت قطعی     
 قیمت مصوب زمان تحویل پیش پرداخت زمان ثبت نامه پرداخت مرحله دوم 15 بهمن ماه مدل اقساط (ماه) مبلغ هر قسط ماهانه نرخ سود تسهیلات  توضیحات
 997.000.000   بهمن 96   350.000.000  350.000.000

 12

18

24

30

36

27.580.333

19.369.667

15.109.333

13.102.667

45.472.333

10%

11%

12%

14%

15%

 اولین چک 4 ماه پس از دعوتنامه 
 250.000.000  250.000.000

 12

18

24

30

36

 45.744.333

31.910.000

24.891.333

21.401.333

18.735.667

 10%

11%

12%

14%

15%

توضیحات بخشنامه:
1. تمامی مبالغ به ریال می باشد
2.با هر کد ملی تنها یک ثبت نام اقساطی امکان پذیر است

3. در شرایط اقساطی خودروهای بدون بیمه بدنه واگذار نمیگردند و هزینه آن در اقساط محاسبه شده است.

4. چک های اقساط به فواصل 3 ماهه و در زمان تکمیل وجه از مشتری اخذ خواهند شد.

5. تاریخ تحویل خودروها هفته چهارم هر ماه می باشد.

مدل خودرو شرایط مشارکت در تولید

BYD S6

BYD S7

BYD F3

     
قیمت پیش پرداخت زمان ثبت نام پرداخت مرحله دوم زمان تحویل سود مشارکت سود انصراف توضیحات
 زمان تحویل

500.000.000

600.000.000

300.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

150.000.000

-

-

300.000.000

400.000.000

-

-

-

اردیبهشت97

مهر 97

اردیبهشت 97

خرداد 97

24%

23%

21%

18%

15%

16%

16%

12%

-

توضیحات:

تمامی مبالغ به ریال می باشد

در صورت پایان رسیدن ظرفیت ، طرح پیش فروش از موعد بسته خواهد شد.